• 445x272
  • co4
  • 535201037221638

हाम्रो कम्पनी मा स्वागत छ

हाम्रो कम्पनी उच्च गुणस्तरीय वैज्ञानिक अनुसन्धान र व्यवस्थापन कर्मचारीहरु को एक ठूलो संख्या भेला भएको छ, afully कार्यात्मक परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण गरीएको छ। बजार अर्थव्यवस्था को विकास संग, उच्च गुणस्तरीय उत्पादनहरु, उत्कृष्ट सेवा र राम्रो प्रतिष्ठा को आधार मा, हामी राम्रो ग्राहकहरु द्वारा प्राप्त गरीरहेका छौं।