बन्द वितरण

  • 18-410 flip Plastic Cap-0.310 Orifice Opening

    18-410 फ्लिप प्लास्टिक टोपी -0.310 छिद्र खोल्न

    सामान्यतया शैम्पू, लोशन, नुहाउने जेल र अन्य व्यक्तिगत हेरचाह र पाल्तु जनावर हेरचाह उत्पादनहरु मा पाइन्छ। केकडा पंजा सील टेक्नोलोजी धेरै प्लास्टिक बोतलहरु लाई अधिकतम 18-410 गर्दन संग सील गर्न सक्नुहुन्छ। 0.310 ″ छिद्र खोल्न।